Logistics

Yếu tố chính của quí khách là chính xác và hữu hiệu.

Một cách khác biệt, chúng tôi bắt đầu bằng công nghiệp vận tải, và hiểu mọi yêu cầu của khách. Hiện sở hữu riêng đội phương tiện, đồng thời quan hệ hữu hảo với các hãng vận tải và điều hành vận tải , đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Thành công tùy thuộc rất nhiều vào tính kịp thời, chúng tôi có nhiều khung thời gian giao nhận khác nhau thỏa mãn đúng yêu cầu của khách. Giao hàng đúng hẹn là ưu tiên một.

Phương tiện vận tải đủ loại, đủ kích cỡ, luôn sẵn sàng cầu nâng và các thiết bị chuyên dùng khác  khi có yêu cầu .  

Dịch vụ